menu

Privacy verklaring

Elburg-Smit B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Elburg-Smit B.V.
Wasbeekerlaan 12
2171 AE Sassenheim
Telefoonnummer +31 (0) 252 261 300
Website https://www.elburgsmit.com
KVK-nummer 28103694

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2019.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Elburg-Smit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:


Contactformulier

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Het e-mailbericht


Inschrijf- of downloadformulier

Voor- en achternaam
E-mailadres
IP-adres
Locatie (wanneer beschikbaar)


Bestelformulier

Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer 
IP-adres


Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben bezocht.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Elburg-Smit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u heeft toestemming gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • De levering van onze diensten.
  • Verzenden van besteloverzichten en andere commerciële documenten.
  • Verzenden van de online nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Elburg-Smit B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Nieuwsbrief

Breederplants biedt u een nieuwsbrief aan, waarmee zij geïnteresseerden willen inspireren en informeren over hun diensten en producten. Via het aanvraagformulier op deze webshop kunt u uw e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elburg-Smit B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elburgsmit.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elburg-Smit B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via breederplants@elburgsmit.com